Home

Het Hindelooper zeemanskoor is in het voorjaar van 2005 opgericht en bestaat uit ca. 32 zangers en 2 accordeonisten.

Het koor is genoemd naar de Hindelooper kapitein, die in 1698 als eerste friese zeeman met een galjoot de rivier de Newa opvoer naar Sint Petersburg. De loods was, naar later bleek, tsaar Peter de Grote. Auke Wybesz kreeg, na een geanimeerde ontmoeting met de tsaar en zijn vrouw Catharina ll, allerlei privileges en er ontstonden nauwe banden met het keizerlijke paar. Kort daarna leerde Tsaar Peter allerlei ambachten in Nederland, zoals het maken van houten schepen. Er zijn vele kostelijke anekdotes over deze periode te vertellen en menig aandenken aan deze periode is in Hindeloopen nog te zien. Zo beloofde de tsaar aan Auke Wybesz, dat “zolang de kiel van het schip in wezen blijft, Auke Wybesz tolvrij mocht binnenvaren in alle havens van mijn rijk, ongeacht welke schipper haar zal zeilen”.
Logisch dat het zeemanskoor trots is om de naam te dragen van deze Hindelooper kapitein en met de liederen de sfeer van die tijd tracht op te roepen. De huizen in het stadje Hindeloopen verraden nog de rijkdom, die door de zeevaart werd vergaard.

Auke Wybesz is in 1737 op 62 jarige leeftijd na een ernstige kwaal overleden. Zijn zoon Wiebe Aukesz nam daarna het roer over en werd later burgemeester van Hindeloopen.

Het zeemanskoor brengt, in zo authentiek mogelijke kledij, bekende en minder bekende zeemansliederen ten gehore. Friese, nederlandse, engels, ierse en duitse zeemansliederen staan op het repertoire. Zelfs het russisch wordt niet geschuwd. Op een enthousiaste en aanstekelijke manier wordt het publiek vermaakt en de ervaring leert dat menigeen vrolijk mee begint te zingen.

Het koor heeft inmiddels talrijke sfeervolle optredens op haar naam staan. Bij festivals, speciale gelegenheden en in vele verzorgingshuizen was het koor reeds actief. Het koor vindt het sociale aspect tijdens de repetities en bij haar uitvoeringen ook van groot belang. Eén van de hoogtepunten tot nu toe was het optreden in de Hermitage in Amsterdam ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan.

Voor informatie: info@aukewybesz.nl
Boekingen: aukewybesz@gmail.com
Secretariaat: 0514 - 521618

Het bestuur ziet er als volgt uit:

voorzitter: Sjoerd de Boer
secretaris: Jo de Vries jouwdevries@gmail.com
penningmeester:  Tsjerk Faber