Geschiedenis

Op 5 maart 2005 is in Hindeloopen het zeemanskoor Auke Wybesz opgericht.

In de loop der tijd is dit mannenkoor gegroeid van 18 leden bij de oprichting tot ruim 30 zangers op dit moment. Het koor wordt muzikaal ondersteund door 2 accordeonisten. Tijdens de repetitie-avonden is er altijd een dirigent; bij de optredens en uitvoeringen maken we daar geen gebruik van.

In het begin bestond het repertoire uit bekende zeemansliederen en een enkele shanty. Door de inbreng van de koorleden is de lijst met liedjes uitgebreid met vele goed in het gehoor liggende teksten en melodieën. Ook minder bekende liederen werden ingestudeerd.

Hindeloopen (Hylpen in de Hindelooper taal) is één van de mooiste stadjes van de friese elf steden. De haven aan het IJsselmeer is het gezellige centrum van de stad en biedt een fantastisch weids uitzicht over “de zee”. Hindeloopen maakt deel uit van de gemeente
Súdwest Fryslân. Er wonen slechts 950 inwoners, maar in het zomerseizoen zorgen de campings en de jachthavens vaak voor meer dan een verdubbeling van het aantal inwoners.

Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten. De stad was vroeger een belangrijke handelsplaats en vanaf de rede van Hindeloopen voeren vele grootschippers in hun fluitschepen, galjoten en galjoenen naar de Oostzee om handel te drijven. Jenever en wollen stoffen werden daar verkocht en op de terugreis werd hout meegenomen.

In die tijd werd de basis gelegd voor het bekende Hindelooper schilderwerk en de kleurrijke klederdracht. Scheepsvolk was soberder gekleed. De kleding van de zangers van Auke Wybesz is het uitgaanstenue van de zeelui destijds.
De bloeiperiode van Hindeloopen lag tussen 1650 en 1790, toen in Hindeloopen ruim tachtig schepen waren geregistreerd.

De stad Hindeloopen ademt nog steeds de rijkdom van weleer, al is er door de tand des tijds veel veranderd. Hindeloopen is zich na die bloeiperiode meer gaan richten op de visserij en was één van de bekende vissersplaatsen aan de Zuiderzee met vele botters, aken en schouwen. Verschillende liederen, welke Auke Wybesz ten gehore brengt, gaan ook over deze tijd.

Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 is ook de visserij in verval geraakt en is er op dit moment nog slechts één beroepsvisser in Hindeloopen.

Zeemanskoor Auke Wybesz wil de liederen die met de zee te maken hebben, levendig houden. Zeemansliedjes en visserdeuntjes worden dan ook met overtuiging gezongen! Hierdoor komt een vleugje weemoed uit vervlogen zeemanstijden terug en draagt het koor haar steentje bij aan het cultureel erfgoed, waar Hindeloopen vandaag de dag om bekend staat.